سرور تیم اسپیک
 • Product 1

  سرور 16 نفره

  • پهنای باند نامحدود!
   -کیفیت صدا تضمین شده
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
   -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  Only
  10,000/mo
  立即購買
 • Product 2

  سرور 32 نفره

  • پهنای باند نامحدود!
   -کیفیت صدا تضمین شده
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
   -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  Only
  14,000/mo
  立即購買
 • Product 3

  سرور 64 نفره

  • پهنای باند نامحدود!
   -کیفیت صدا تضمین شده
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
   -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  Only
  23,000/mo
  立即購買
 • Product 4

  سرور 128 نفره

  • پهنای باند نامحدود!
   -کیفیت صدا تضمین شده
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
   -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  Only
  39,000/mo
  立即購買
 • Product 5

  سرور 256 نفره

  • پهنای باند نامحدود!
   -کیفیت صدا تضمین شده
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترانت بر روی پورت 1GB
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
   -امکان ارائه موزیک بات و تی اس بات
  Only
  59,000/mo
  立即購買
 • Product 6

  سرور اورجینال 32 نفره

  • پهنای باند نامحدود!
   -کیفیت صدا تضمین شده
   -اپتایم % 99.99
   -پینگ پایین(ایران)
   -شبکه اینترنت بر روی پورت 1GB
   -اتصال بدون نیاز به وارد کردن ای پی و پورت
   -عدم بلک لیست
  Only
  40,000/mo
  立即購買