با توجه به اطلاعیه دیتاسنتر، جهت تامین برق مورد نیاز متناسب با سرور های ما، می بایستی سرور اختصاصی ما  به رک دیگری منتقل شود. از این رو در  تاریخ 1399/02/20 ساعت 11:59 الی یکشنبه 1399/02/21 ساعت 02:00 بامداد کلیه سرویس ها از جمله سایت تیم اسپیک ایران از دسترس خارج خواهد شد.

 زمان شروع و اتمام این تغییرات از ساعت 12 شب لغایت 2 صبح می باشد و زمان تقریبی انجام این عملیات (در صورت عدم بروز مشکل پیش بینی نشده) 30 دقیقه نهایتا می باشد.

با سپاس فراوان



Wednesday, May 6, 2020

« برگشت