اخبار

May 6th DownTime

با توجه به اطلاعیه دیتاسنتر، جهت تامین برق مورد نیاز متناسب با سرور های ما، می بایستی سرور اختصاصی ما  به رک دیگری منتقل شود. از این رو در  تاریخ 1399/02/20 ساعت 11:59 الی یکشنبه 1399/02/21 ساعت 02:00 بامداد ... بیشتر »

Apr 8th افلاین شدن سرورها جهت اپدیت سرور اختصاصی

با سلام جهت اپدیت نرم افزار سرور اختصاصی صبح روز پنج شنبه مورخ 21 ام فروردین ساعت 5 صبح سرور حدود 1 ساعت از دسترس خارج خواهد شد در این زمان کلیه سرویس ها از جمله سایت ما افلاین خواهد بود با تشکر بیشتر »